Highlights fra 2020

Konferencen i januar 2020 satte endnu en gang fokus på teknologier, produktion og processer i den fjerde industrielle revolution.

Svejsehuset A/S vandt sidste år IDAs industri 4.0-pris. Svejsehuset A/S modtog prisen for et automatiseringsprojekt, hvor de har udviklet en kollaborativ svejserobot – RO-Buddy – som er målrettet til brug i mindre og mellemstore smede- og produktionsvirksomheder.

Til konferencen i januar 2020 havde vi sammensat et spændende program, hvor deltagerne kunne møde talere fra

  • Rockwool
  • RUC
  • Novo Nordisk
  • LEGO
  • Unity
  • Haldor Topsøe

De gav deres bud på, hvordan den fjerde industrielle revolution har indflydelse på innovation, processer, etik mv.

Industri 4.0-tema

Vi står foran en teknologisk revolution, der vil ændre fundamentalt på vores samfund. IDA giver dig en indføring i industri 4.0 og fænomenets muligheder og udfordringer.