IDAs industri 4.0-pris

IDAs industri 4.0-pris er indstiftet af Ingeniørforeningen, IDA, og du kan indstille din virksomhed til at vinde prisen i år.

Prisen uddeles som en faglig anerkendelse til en virksomhed, som har arbejdet med at styrke sin konkurrenceevne gennem integration af ny produktionsteknologi i form af tiltag inden for digitaliseringen og automatiseringen af industriel produktion, industrielle processer og den tilhørende logistik. Anvendelsen af data og digitale metoder er de primære værktøjer for at opnå at produktion, processer og logistik kan kommunikere og interoperere og række ud mod nye gevinster i produktivitet, kvalitet, miljø og bæredygtighed samt økonomi.

Prisen er ikke en produktpris, men gives for innovativ anvendelse af teknologier inden for Industri 4.0-universet.

Der indstilles tre virksomheder til IDAs industri 4.0-pris, hvoraf én udpeges som vinder af prisen. For at komme i betragtning til prisen, må virksomheden maximalt have 250 ansatte.

Prisens formål

IDAs industri 4.0-pris har til formål at højne opmærksomhed og læring i virksomheder om digitalisering og automatisering, der anses som hoveddriverne bag begrebet Industri 4.0.

Vurderingskriterier

Ved vurderingen bliver der lagt vægt på, at virksomheden har potentiale til – eller allerede har opnået – målbare resultater af digitaliseringen/automatiseringen.

Eksempelvis via:

  • øget indtjening
  • udvikling af nye produkter
  • adgang til nye markeder

Medarbejderperspektivet i form af inddragelse, kompetenceopbygning mv. vægter ligeledes højt i vurderingen, ligesom der lægges vægt på miljø- og klimamæssige aspekter i form af eksempelvis mindre spild, bedre energiudnyttelse m.m. Da et væsentligt formål med prisen er at udbrede viden om indførelse og brug af ny teknologi, er det endvidere vigtigt, at virksomheden er villig til at dele ud af sine erfaringer fra teknologi-projekterne.

Det er naturligvis et kriterium for tildeling af prisen, at der ikke er verserende sager eller andre retslige udeståender.

Ansøgningsskema til IDAs industri 4.0-pris

For at indstille jer til prisen, skal der laves en formular med en række spørgsmål.

Sidste års vinder: Svejsehuset A/S

IDAs industri 4.0-pris er indstiftet af Ingeniørforeningen, IDA.

Prisen uddeles som en faglig anerkendelse til en mindre eller mellemstor virksomhed, som har arbejdet med at styrke sin konkurrenceevne gennem integration af ny produktionsteknologi.

Vinderen af IDAs Industri 4.0 pris 2020 var:

Svejsehuset A/S

Offentliggørelse

De nominerede virksomheder til IDAs industri 4.0-pris offentliggøres på IDAs årlige industri 4.0-konference den 27. januar 2022, hvor også vinderen kåres. I forbindelse med offentliggørelsen får de nominerede mulighed for at præsentere deres case på konferencen.

Bedømmelseskomite

Udvælgelsen af nominerede virksomheder foretages af en bedømmelseskomité bestående af fagfolk fra virksomheder, institutioner og organisationer, som gennem deres arbejde er tæt på udviklingen i den industrielle sektor.

Komitéen består i 2021/2022 af:

  • Claus Sass Hvass, salgschef, Wonderware Scandinavia, og formand for IDA Automation
  • Jan Stentoft, professor, SDU
  • Jesper Thomsen, salgschef, Siemens A/S og repræsentant for DAU
  • Julie Ring-Hansen Holt, redaktør, Mediehuset, Tech Management
  • Peter Brønd, Director of Facilities CAS, DTU
  • Søren Peter Johansen, faglig leder, Teknologisk Institut

Brug for hjælp til udfyldelse af skemaet?

Har I brug for hjælp til udfyldelse af skemaet, stiller IDA gerne en person til jeres rådighed. Kontakt venligst Helle Borch på hbo@ida.dk for yderligere information om dette.

Indstillingsproces

Der er åbent for indstilling fra 18. oktober til 21. november 2021. Herefter mødes bedømmelseskomitéen, og der vælges tre nominerede, som offentliggøres på konferencens hjemmeside, ligesom de nominerede får direkte besked.

Vinderen offentliggøres på konferencen ”Industri 4.0 – Fremtidens intelligente industri” den 27. januar 2022 i IDA, København.