Highlights fra 2021

Konferencen i maj 2021 satte endnu en gang fokus på teknologier, produktion og processer i den fjerde industrielle revolution.

Svejsehuset A/S vandt i 2020 IDAs industri 4.0-pris. Svejsehuset A/S modtog prisen for et automatiseringsprojekt, hvor de har udviklet en kollaborativ svejserobot – RO-Buddy – som er målrettet til brug i mindre og mellemstore smede- og produktionsvirksomheder.

Industri 4.0